Avelsmål - mentalitet, sinne & exteriör

Jag strävar efter att föda upp friska, sunda och trevliga hundar med ett rastypiskt utseende och självklart efter SKK´s riktlinjer.
Inför parning skall både tiken och hanen vara ögonlyst och patella kollade, utöver det skall båda djuren vara fullt friska och bra kondition.